Yasal Uyarı : Bu yazılar ve resimler ” Eagle Tattoo Theatre ” Cenk Çelikağ’a aittir. Noterden onaylıdır, internet sayfalarında iznimiz olmadan yayınlanması, kopyalanması veya değiştirilmesi halinde yasal işlem yapılacaktır.

Tattoo tarihiDövme deri tarafından kendi kendine tamamen bertaraf edilemeyen bir boya maddesinin belirli bir teknikle altderi yüzeyine kadar işlenmesi olarak tanımlanabilir. Alt deriye ulaşmak için sivri uçlu bir araçla yarıklar veya delikler açılır. Açılan bu yarıklara iğne gibi bir araç yardımı ile gerekli boya maddesi konu. Ya da Eskimoların kullandığı teknikle deriyi iğne ile deldikten sonra ise bulanmış bir ipliği deriye geçirmek yoluyla yapılabilir. Diğer bir teknik açılan yarıklara barut veya gühercile içeren karışımları yayarak bunları ateşlemektir. Bu işlemden sonra deride hiçbir zaman çıkmayan açık yada koyu mavi renkli bir yanık izi oluşur.

Dövme hemen daima sihir niteliğine bürünen bir işlemdir. Toplumların çoğunda dövme yapan kişilerin gizli güce sahip olduklarına inanılır. Dövme genellikle, kişinin erişkinliğe ulaşmış olduğunu ispatlamakla topluma giriş sınavı niteliğini taşır. Buna göre dövme, salt süsleme amacı taşımaz; aynı zamanda belli bir cinsiyet, yaş , bir kasta veya bir gizli topluluğa mensup olma işareti sayılabilir. Sihir niteliği; önleyici vaya tedavi edici değeri içinde dövme yapılabilir. Dövmenin bu çeşit görevlerinin hepsi belli bir toplum tarafından kabul edilmiş olabilir. Ama dövmenin şekilleri, tekniği, bedendeki yeri ve yapılma şartları toplumdan topluma değişir. Gerçek tılsım niteliği taşıyan pek çok dövmenin, görevi kişiyi kem gözden veya cinlerden korumaktır. Ferdin özellikle zayıf olduğu kabul edilen organlarının yakınına yapılır. İnsanda yarattığı tepki dolayısıyla dövme, bir bakıma hastalık önleyici değeri taşır.

Dövme tarihçesiKaynaklar ilk çağlarda kamış ve yaprak boyaları ile yapılan dövmelerden söz etmekle, M.Ö. 2000’lerden kalma Mısır mumyalarında dövmelere rastlanıldığını belirtmektedir. Hun kurgunlarında çıkan cesetlerde son derece kıvrak çizgilerle ve dekoratif bir anlayışla yapılmış düşsel yaratıklar ve koç figürlerinden oluşan dövmeler görülmektedir. Dinsel-büyüsel kaynaklı bu dövmelerin is olduğu ihtimali bulunan bir boyanın, deriye şırınga edilmesi ile oluştuğu düşünülmektedir. Pazırık kurganında bir başkana ait cesette bulunan dövmelerde olduğu gibi, Hunlarda da asil kahraman kişilerin dövme yaptırabildiği, daha sonraları Kazak ve Kırgızlarda devam eden bu geleneğin yine kahramanlık niteliği taşıyan bireylerce uygulandığı bilinmektedir.

Taştık mezarlarında be daha sonra altın yaş mezarlarının biri bulunan cesetlerde vücudun bazı kısımlarının av sahnelerini tasvir eden dövmelerle süslü bulunduğu görülmektedir.

Eski Roma’da suçluları ve köleleri tanımaya yarayan dövmelere 19. yüzyıl İngiltere’sinde, Amerikan mahkumlarında, Biritanya asker kaçaklarını işaretlemekte ve Nazi toplama kamplarında benzer dövmelere rastlanılmaktadır.

Cezayirli gemiciler aracılığı ile Osmanlı denizcileri arasında yaygınlaşan dövme; XVII.y.y. itibaren Yeniçerilerce bağlı bulundukları ‘orta’ simgelemek amacı ile yaptırılmaya başlanmış. Yeniçeri ocağının kapatılışına dek sürmüştür.

İlkel topluluklarda dövme yapılırken törenler düzenlenir, dövmeyi yapan kişi bir dinsel ve büyüsel kuralları yerine getirmek zorunda idi. Çeşitli model ve örneklere göre yapılan dövmelerin deriye işlenişi bazen aylarca kimi zaman birkaç yıl sürebilirdi.

Dövmecilik özellikle Okyanusya adalarında (Markiz, Samoa) ve Yeni Zelanda’da gelişmiştir. Deriye yara açılarak yapılan dövme tekniğine Avustralya ve merkezi Afrika yerlilerinde rastlanılmaktadır.

Dövmenin estetik yönüne göre daha çok önem taşıyan yanı hemen her zaman dinsel, büyüsel, sağaltıcı, toplumsal ve cinsel rolleri belirleyici bağlı bulunduğu topluluğu işaret edici özelliğidir.Tattoo history

Eski toplumlarda vücuda dövme yapmak zorunluluktu, bazı kültürler dövmeyi hayvanlardan ayırmak için kullanırdı. Dini törenlerle yapılan dövmeler oldukça katı kurallara bağlıydı. Güney pasifik’te Marquson adalarında kollara ve bacaklara yapılan dövmelerin ruhani ve maddi tehlikelere karşı kişiyi koruduğuna inanılırdı. Dövme elbette yalnız görünen yerlerine değil aynı zamanda mahrem bölgelere de yapılıyordu. Günümüzde kullanılan dövme sanatı daha çok Afrika kökenlidir ve ilk dövmelerde mangal kullanılmaktaydı. İşleme aracı olarak dikenlerle dinsel dekoratif figürler oluşturulduktan sonra mangal közüyle ovuşturulurdu. Aynı zamanda bu Afrika halklarında dövme figürleri, kişinin sosyal statüsünü gösterdiği gibi, halklar arasında görevleri vardı. Afrikalı kadın, bir bereket olarak algılandığı için aynı zamanda süt veremini ve doğurganlığını artırmak içinde dövme kullanılırdı. İlk doğumdan sonra kadın dişiliğine vurgu ve hatta erotizmini vurgulayacak dövmeler yapılırdı. Çoğunlukla da kalça ve kalça etrafında olurdu bu dövmeler. Aynı zamanda dinsel bir anlam taşımaktaydı. Ancak dövmenin yerine tercih edilebilen başka bir şey daha vardı. Pek çok açıdan vücudun belli bölgelerine piercing uygulanırdı. Anal bölgelere piercing’in kullanılması ise yine bu eski kültürlerde rastlanan bir şeydi. Piercing kullanılması aynı zamanda bir üst sosyal mertebeye geçişti. Alaskanın bazı yerli halklarında kulaklarında piercing kullananlar aynı zamanda sosyal statülerini ifade ederlerdi. Özellikle Eskimolar erkekliğe geçiş sembolü olarak vücutlarına piercing takarlardı.

Dövme adeti 15-20 yıl öncesine kadar özellikle doğu Anadolu ve güney doğu Anadolu bilgelerimizde yaygınlık kazanmıştır. Bu bölgelerde dövme yalpasının önce belirlenen şekiller dövme yaptıracak kişinin üzerine yanmış kibrit çöpü yardımı ile çizilir. Üç yada dokuz adet halinde (bu rakamların mistik özelliği bilinmektedir) bir araya getirilerek sıkıca bağlanan ipnelerle deri dövülür; koyun ödü ve kazanların altından toplanan isle hazırlanan karışım, bu dövülme sırasında altderiye yerleştirilir. Kabuk bağlayan bu yara zamanla iyileşir ve desen belirir. Kadınlar tarafından özellikle çene, çenealtı, ayak bileği, boyun, göğüs ve el üstlerinde tercih edilmekte, erkeklerde ise burun üzeri ve alın ortasında, el üstlerinde, el bileğinde ve kollarda dövmeye rastlanmaktadır.

Tattoo History Dövme TarihiBilinen dövme motifleri arasında, kadınlarda el üstü ve ayak bileklerinde rastlanan tarak ve ayna; genellikle yüze yapılan yıldız ve ayak bileklerinde halka motifleri önemli yer tutmaktadır. Bununla beraber 60 yap civarındaki birkaç kadında dikkati çeken çene altından başlayarak, boyuna devam eden ve iki göğüste şekillenen ceren motifidir. Erkeklerde daha çok şakaklarda ve kollarda yoğunlaşan arap harfleriyle yazılmış isim ve ibarelere, arslan, yılan, ay gibi şekillere rastlamak mümkündür.

Dövmelerin ne için yapıldığı sorusuna genel olarak süslenme yanıtı verilmekle beraber, 60 yaş üzerindeki kadın ve erkekler uğu getirdiği, kazancı artırdığı, bereketi sağladığı inancı ile dövme yaptırdıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca çocuğu olmayan kadınların bellerine yaptırdıkları dövme sayesinde çocukları olacağına ilişkin inanç mevcuttur.

1994 yılında Çankırı’da bir Türkmen köyünde yapılan çalışmada ise 50-55 yaş civarındaki kadınlarda, burnun üst kısmı ve alnın ortasında bulunan ay-yıldız şeklinde dövmenin dışında vücudun başka hiçbir yerinde dövmenin bulunmaması dikkati çekmiştir. Bur dövmenin özelliği ise kız sütü (yeni doğum yapmış ve kız çocuğu olmuş bir annenin sütünün) isle karıştırılması, bu karışımın dövmede kullanılmasıdır. Dövme yapılırken üz iğne bir araya getirilmekte, kişiler bunun atalarından kalma bir süs olduğunu belirtmektedirler.

Urfa, Mardin ve Diyarbakır’da dövme; dak yada dek olarak anılmaktadır. Bu yörelerde en fazla dikkat çeken dövme motifi özellikle sokaklarda görünen baş parmağı stilize eden şekildir. Bu şekillere G. Antep’te de rastlamak mümkündür. Bu motif örnekte belirtildiği ve Kızılcahamam’da ‘Yenge mezarı olarak anılan kadın mezarlarının baş ucuna konulan tahta işaretlerle büyük benzerlik taşır.

Dövme motiflerinde mezar taşlarından, dokularımıza, mimarimizden işleme tekniklerimize kadar uzanan ve hemen hepsinde dinsel, büyüsel mitolojik, sosyal ve cinsel statü, aşiret işareti taşıyan motiflerin benzerlerini bulmak mümkündür. Bu motiflerin kişiyi rahatsızlıklardan, nazardan koruduğuna; güzellik ve yiğitlik getirdiğine inanılan inanç halen devam etmektedir.

Günümüzde geleneksel kesimde önemini kaybetmiş durumda bulunan dövme adeti kentsel kesimde giderek yaygınlık kazanmaktadır.

67 Comments

 1. Seyit dedi ki:

  İyi günler gözaltı torbalarım mor acaba ten rengi dövmeyle kapatabilirmisiniz

 2. Soner dedi ki:

  Ayak bileğim ile diz kapağım arasında kalan kısım beyaz(ala) ten rengime uyumlu olarak kapatılabilir mi sadece renk pigmenti uygulanacak yardımcı olur musunuz bir de fiyatı ne kadar olur?

 3. Sefa dedi ki:

  Merhaba kalp ameliyatı oldum yaklaşık 15 cm dikiş izi var. Fakat dikişler kalıcı derinin altında dövme yapılması sıkıntı olur mu ?
  İsa dövmesi yaptırmak istiyorum tahmini fiyat söyleyebilir misiniz

 4. Maybe dedi ki:

  Bir dövme düşünüyorum bana mail atarsanız sevinirim

  • cenk dedi ki:

   dovme icin size ozel bir e-mail gonderildi

   • cenk dedi ki:

    nostril piercing+delim fiyati e-mail adresinize gonderildi, Cesitlerimiz; Altin, Niobium, Titanium ve Surgical Steel den olusmakta ve bu materyallerden istediginiz dizayni uretebilen Turkiye’deki tek, Dunya’daki sayili kuruluslardan biriyiz. Sececeginiz piercing materyaline ve sekline gore fiyat degisir.

    Not: Amatorlere piercing yaptirip sorun yasadiktan sonra, soru ve sorunlarınız icin lütfen bizimle iletisime gecmeyiniz

 5. Mustafa dedi ki:

  Kalıcı Makyaj İle Dövme Yapıyormusunuz . Eğer yapıyorsanız la vittora sara nostra yazdırıcam 10 cm büyüklüğünde…

 6. Nrmn dedi ki:

  Merhaba Cenk bey Omuzumdaki iz için e-mail yoluyla görüsmek istiyorum ulasirsaniz sevinirim.

 7. Mina dedi ki:

  Merhaba, koluma kamuflaj dövmesi yaptırmayı düşünüyorum. Acaba kamuflaj dövmesi yaptırdıktan sonra, diyelim ki kavgaya karıştım ve birisi koluma vurdu kolum morardı, dövme o morluğu kapatıyor mu yoksa morluk gözüküyor mu? (Eğer morluk gözüküyorsa çok güzel, çünkü darp raporu almak için falan…)

 8. Levent dedi ki:

  Merhaba yanık izleri için yapılan dövmenin kalıcılığı zamanla geçermi?Birde fiyat bilgisi almak istiyorum

 9. Kader dedi ki:

  Merhabalar sağ bileğimin üst kısmında amatör şekilde yapılmış hiçlik dövmesi var, kapatmak istiyorum fiyat bilgisi alabilir miyim ?

 10. Big dedi ki:

  Merhabalar yaklaşık 5 cm kayan yıldız ve yine yaklaşık 5 cm dünya dövmesi yaptırmak istiyorum fiyat alabilir miyim? Teşekkürler

 11. Bahar dedi ki:

  İyi günler sağ omzumun arkasında iki adet kedi dövmesi var bunları kapattırmak istiyorum beğendiğim kendim bulduğum bir dövme var çok büyük değil yaklaşık bir el büyüklüğünde onu yaptırmak istiyorum bir fiyat bilgisi verebiliyor musunuz?

 12. Mehmet dedi ki:

  Göktürkçe Türk yazısı parmaklara ve murat boz tribal dövme 2 sini yaptirmak istiyorum fiyat vere bilirmisiniz bodrumdan gelicem

 13. naz dedi ki:

  3 e 3 cm’lik renksiz dövme için fiyat bilgisi alabilir miyim

 14. ibrahim dedi ki:

  merhaba iki kolumdada kompler parça parça eski amatör dövmeler var kapatmak istiyorum tahmini fiyat verirmisiniz.

 15. fikret dedi ki:

  mrb.bende ameliyat dikis izi var.onu kamufle etmek istiyorum.fiyat bilgisi alabilir miyim

  • cenk dedi ki:

   kamuflesini istediginiz ameliyat dikis izinin resimlerini gonderin lutfen size yazdigimiz e-maili cevaplarken (e-mail adresinizi yalnis yazdiginizdan dolayi mesaj gonderemedik)

 16. Buse dedi ki:

  Merhaba kaşımda 5 cm lik bir yarık var ne kadar tutar acaba bir de doğal bir görünüm elde edebilir misiniz

  • cenk dedi ki:

   yarik izinin resmini lutfen size gonderdigimiz e-maili cevaplarken ekleyin, medical tattoo ile ten rengine yaklastiririz

 17. Elif Kaya dedi ki:

  Merhaba daha önce stüdyonuzda dil piercingi yaptırmıştım 17 yaşındayım ve şimdi de bir arkadaşımla beraber dövme yaptırmak istiyorum yapmanız mümkün mü acaba?

 18. Semih Koç dedi ki:

  beşiktaş ablemi dövmesi yaptırmayı düşünüyom en boy çok küçük de olmayacak çok büyükde sen daha iyi bilirsin birde 13 cm falan koluma beşiktaş yazdırmayı fiyatı hakkında bilgi verirsen çok sevinirim

  • cenk dedi ki:

   besiktas ile alakali tum dovmeleri diger dovme modellerine gore indirimli yapiyoruz, dusundugunuz amblem dovmesi ve besiktas yazi dovmesi icin fiyat bilgisi e-mail adresinize gonderildi

 19. hasan dedi ki:

  Merhaba sol omuz arka kısmında bir kartal dövmesi var fakat çok memnun değilim üzerine yeni bir kartal yaptırmak istiyorum şu andaki dovmenin boyutu yaklaşık 22 ye 13 falan. Bunun fiyati ne olur birde dövme üzerine tekrar çizim güzel olurmu

  • cenk dedi ki:

   kapanmasini istediginiz hatali dovmenizin resmini ekleyebilmeniz icin size ozel bir e-mail gonderdik sirtinizdaki dovmenin boyutu buyuk kapnamasada duzeltme yapabiliriz belki yine de dovmenizi gormeden birsey soyleyemem

 20. vural güler dedi ki:

  Parmaga yapilan dovmenin fiyati nedir 6 kelime ve kucuk

 21. tufan dedi ki:

  Slm 10cm_6cm genisligin de annemin resmini koluma yaptirmak istiyorum.olabilrmi.fiyat gonderirmisiniz.tsk.ler.

  • cenk dedi ki:

   portre dovme icin istediginiz buyukluk yeterli gelmeyebilir once dovmesi yapilacak resmi gormeliyiz, dovme fiyati e-mail adresinize gonderildi

 22. süleyman dedi ki:

  Merhaba 14 cm uzunluğunda 3.5 -4 cm genişliğinde mesleğimle alakalı bıçak dövmesi yaptırmak istiyorum fiyatı nedir tahmini teşekkürler

 23. Cenk dedi ki:

  Bu dövmesi fiyatı nedir

  http://i.hizliresim.com/52jXIL.jpg

 24. Deniz Yildirim dedi ki:

  Merhaba dovme yaptirmada yas siniri var mi simdiden tesekkurler

 25. Serdar dedi ki:

  İyi günler sol kolumda tahminen 10cm büyüklüğünde jilet izi var fiyat ne kadar acaba

 26. EREN dedi ki:

  İyi günler koluma beni ancak ALLAH dan korkarım yazdırmayı düşünüyorum fiyatını mail atarsanız sevinirim.

 27. Muhammed dedi ki:

  Ben dövme yaptıralı 3 gün oldu vazelinle dövme bakımını yaparken dövmenin içindeki gölgelendirmenin bozulduğunu fark ediyorum elimede ölü deri gibi bir miktar mürekkep geliyor acaba normal mi ?

 28. Vaola dedi ki:

  Merhaba; ben bacağımın arkasına dövme yaptırmak istiyorum. Boyutunu bilmiyorum ama elimde resim var.

  http://s28.postimg.org/bdldyv1ul/mikebibby1.jpg

  bunun biraz küçüğünü yaptırıcam. Fiyatı ne kadardır?

 29. esra dedi ki:

  Mrb. Erkek arkadasimla bacagimiza puzzle parcasi birbiriyle uyumlu ve icinde kalp yaptirmak istiyoruz boyut olarak yaklasik 4e 4 cm olacak yaklasik olarak fiyati nedir?

  • cenk dedi ki:

   merhaba esra hanim birakmis oldugunuz e-mail adresinize istediginiz dovmenin yaklasik fiyatini yazdim, tarif ile verdigimiz fiyatlar gercegi yansitmayabilir, bilginize

  • Esra dedi ki:

   Merhaba kolun üst bölgesine sol anahtarı dövmesi yaptırmak istiyorum. Boyutu 3 cm veya 5 cm düşünüyorum. Fiyat bilgisi verebilirseniz sevirim.

Leave a Comment

error: Yasal Uyarı: Kopyalanması veya değiştirilmesi halinde yasal işlem yapılacaktır !
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.